Circa 1970s Kingman Turquoise Bracelet

Return to Previous Page